Ervaringen ChatGPT

Deze pagina bevat mijn ervaringen met ChatGPT bij het vertalen.

 • Prompt
  Voor het behalen van een goede vertaling is het van belang om een goede prompt samen te stellen.
  Deze prompt kan zowel in het Engels als in het Nederlands opgesteld worden.
  Het resultaat van een Engelse prompt is in de praktijk soms beter als dezelfde prompt in het Nederlands.
  De bot is vooralsnog op het Engels georiënteerd.

  De prompt voor het vertalen begint met:
  Ik wil dat je fungeert als een vertaler die nauwgezet kort en bondig de opgegeven zinnen vertaalt naar het Nederlands, op een technische toon, met behoud van HTML-tags op hun oorspronkelijke plek.

  De prompt kan een lijst bevatten van te gebruiken vertaling van een bepaald woord.
  Voorbeeld :
  Gebruik de volgende woordvertaling paren om de vertaaltaken die ik je geef te optimaliseren.
  Appearance = weergave
  Body = body
  Enable = Inschakelen
  Lay-out = lay-out
  Header = header
  Heading = koptekst
  Plugin = plugin
  Sticky = sticky
  Tagline = slogan
  Website = site

 • Instellingen
  Er zijn diverse modellen waar je uit kan kiezen, waarbij het zo is dat de resultaten verschillen.
  Modellen:
  Davinci technische naam -> text-davinci-003
  GPT-3.5                                    ->gpt-3.5-turbo
  GPT-3.5 16k                              ->gpt-3.5-turbo-16k
  GPT-4                                        ->gpt-4

  Daarnaast kun je de temperatuur instellen, het bereik loopt van 0 tot 2.
  Deze instelling zorgt ervoor dat je meer verschillende antwoorden kunt krijgen.

 • Resultaat
  Gpt-3 is het huidige meest snelle model, maar de vertaling laat soms te wensen over.
  Gpt-4 is het nieuwste model, maar op dit moment nog wezenlijk langzamer. Wel is
  dit model beter in het vertalen.